Uchwały Rady Gminy 2006-2010

uchwała nr LIX / 357/10 z dnia 10.11.2010 r.-w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

 

UCHWAŁA Nr LIX / 357/10

RADY GMINY STARA KAMIENICA

Z dnia 10 listopada 2010 r.

 

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                               o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej                                w  Nowej Kamienicy, w granicach działki nr  28/8 o powierzchni  0,22 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 07:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 915
24 listopada 2010 07:33 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany