Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz archiwum »

uchwała nr LIX /356/10 z dnia 10.11.2010 r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

UCHWAŁA Nr LIX /356/10

RADY GMINY STARA KAMIENICA

Z dnia 10 listopada 2010 r.

 

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                               o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej                                w  Małej Kamienicy, w granicach działki nr  346/2 o pow. 0,1447 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2010 07:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 908
24 listopada 2010 07:15 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl