Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

INFORMACJA o cenach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 12 grudnia 2017r. do 09 czerwca 2018r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, iż w dniu 12.12.2017r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180).

 

W związku z powyższym działając na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 w/w ustawy informujemy, iż na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie od 12.12.2017r. do 09.06.2018r. będą obowiązywać nowe ceny taryfowe za wodę i ścieki.

 

Ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 12 grudnia 2017r. do 09 czerwca 2018r.  przedstawiają tabele zamieszczone poniżej:

 

Tabela 1.Taryfa za dostawę  wody na okres od 12 grudnia 2017 do 09 czerwca 2018 oraz kwota dopłaty na okres od 12 grudnia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

dla Odbiorcy

Cena brutto

dla Odbiorcy

Dopłata netto

dla Odbiorcy

Dopłata brutto

dla Odbiorcy

1.

GRUPA I

22,72 zł/m3

24,54 zł/m3

5,61 zł/m3

6,06 zł/m3

17,11 zł/m3

18,48 zł/m3

2.

GRUPA II

22,72 zł/m3 

24,54 zł/m3 

7,63 zł/m3

8,24 zł/m3

15,09 zł/m³

16,30 zł/m3

 

Tabela 2. Taryfa za odprowadzane ścieki na okres od 12 grudnia 2017 do 09 czerwca 2018 oraz kwota dopłaty na okres od 12 grudnia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

dla Odbiorcy

Cena brutto

dla Odbiorcy

Dopłata netto

dla Odbiorcy

Dopłata brutto

dla Odbiorcy

1.

GRUPA I

21,34 zł/m3

23,05 zł/m3

8,00 zł/m3

8,64 zł/m3

13,34 zł/m3

14,41 zł/m3

2.

GRUPA II

21,34zł/m³

23,05 zł/m3

12,15 zł/m3

13,12 zł/m3

9,19 zł/m3

9,93 zł/m3

 

Dopłaty dla Odbiorcy usług zostały okreslone na podstawie Uchwały nr XX.137.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie dopłaty do odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych i przedłużone do dnia 31 grudnia 2017 roku na podstawie Uchwały nr XXXIII.220.2017 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia  31 maja 2017 roku.

  

                                                                                                                                                                                              Taryfy określone  mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych przez Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Spółkę z o.o. w Starej Kamienicy w okresie od dnia 12 grudnia 2017r. do dnia 09 czerwca 2018r. na terenie Gminy Stara Kamienica.


                                                                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                                                                              Zofia Świątek

Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2017 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 604
22 grudnia 2017 10:29 (Mariusz Marek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2017 10:28 (Mariusz Marek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 13:35 (Mariusz Marek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl