Komunikaty

Informacja dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie usługi polegającej na demontażu, transporcie, unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica na 2017rok

 

INFORMACJA

dot.   dofinansowania do realizacji usługi polegającej na  demontażu, transporcie, unieszkodliwieniu wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Stara Kamienica.

 

 

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  ogłosił  nabór wniosków w  ramach  programu pt.: „Program  priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Cześć 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W ślad za tym Wójt Gminy planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o dofinansowanie  zadania pn.: „Oczyszczanie Gminy Stara Kamienica  z wyrobów zawierających azbest”.

W przypadku odstąpienia WFOŚiGW od w/w naboru lub niezakwalifikowania się Gminy do w/w programu, Wójt Gminy informuje, iż  zadanie nie będzie realizowane.

Osoby, które są  zainteresowane usunięciem azbestu ze swojej nieruchomości  proszę    o przedłożenie do Urzędu Gminy Stara Kamienica  w nieprzekraczającym  terminie do dnia  18 stycznia 2017 r.  wniosku wraz niezbędnymi załącznikami.

Dofinansowanie do usuwania azbestu będzie przyznawane według kolejności wpływających wniosków, spełniających wymogi formalne do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy tel. 75 75 14 337.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 601
05 stycznia 2017 12:49 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany