Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

informacja o podaniu do publicznego wglądu wykazu nr 01/14 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 24 LUTEGO 2014 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 01/14 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara Kamienica

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów,

informacja o podaniu do publicznej wiadomosci wyakzu nr 07/13 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMO

informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 06/13 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMO

Informacja o podaniu do publicznej wiadomosci wykazu nr 05/13 - nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 02 WRZEŚNIA 2013 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego w obrębie Stara Kamienica

Stara Kamienica, 02 sierpnia 2013r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica. Na pods

informacja o wykazie nr 04/13 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 23 LIPCA 2013 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA

ykaz nr 03/13 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 08 LIPCA 2013 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA

Zatrzymaj banner przewijany