Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Idę do przedszkola – „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy” Wyposażenie budynku w meble, sprzęt kuchenny i wyposażenie

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Idę do przedszkola – „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gm

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Ogłoszenie nr 500007948-N-2017 z dnia 03-08-2017 r. Stara Kamienica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 554430-N-2017 Data: 20/07/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Stara Kami

Ogloszenie o zamówieniu Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie nr 558911-N-2017 z dnia 2017-07-27 r. Gmina Stara Kamienica: Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu: : Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2016/2017

Ogłoszenie nr 558506-N-2017 z dnia 2017-07-26 r. Gmina Stara Kamienica: Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2016/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

Zatrzymaj banner przewijany