Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro zobacz archiwum »

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Ogłoszenie nr 500007948-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

Stara Kamienica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554430-N-2017
Data: 20/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stara Kamienica, Krajowy numer identyfikacyjny 23082173000000, ul. Stara Kamienica  41, 58512   Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 75 14 337, e-mail starakamienica@starakamienica.pl, faks 75 75 14 337.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-08-07, godzina:10:30
W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-16, godzina:10:30

 

                                                                            /-/ Wójt Gminy

                                                                              Zofia Świątek

Data wytworzenia dokumentu: 03-08-2017
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Marek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2017 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 201
03 sierpnia 2017 09:43 Mariusz Marek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl