Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

Ogłoszenie nr 554430-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. Gmina Stara Kamienica: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM W STAREJ KAMIENICY WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA (zakup nie jest objęty niniejszym postępowaniem – stanowić będzie przedmiot odrębnego zamówienia jako Część 2.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące zadania pn. "Dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu"

Ogłoszenie nr 500002782-N-2017 z dnia 07-07-2017 r. Stara Kamienica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 546654-N-2017 Data: 06/07/2

Ogłoszenie o zamówieniu: : Dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu

Gmina Stara Kamienica: Dostawa i montaż przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Pytania i odpowiedzi (3) PYTANIA z 30.06.2017 r. I ODPOWIEDZI dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. IDĘ DO PRZEDSZKOLA – „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY” WYPOSAŻENIE BUDYNKU W MEBLE, SPRZĘT KUCHENNY I WYPOSAŻENIE

(3) PYTANIA z 30.06.2017 r. I ODPOWIEDZI dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.IDĘ DO PRZEDSZKOLA –„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY” WYPOSAŻENIE BUDYNKU W MEBL

Pytania i odpowiedzi dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. IDĘ DO PRZEDSZKOLA – „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY” WYPOSAŻENIE BUDYNKU W MEBLE, SPRZĘT KUCHENNY I WYPOSAŻENIE

(2) PYTANIA z 30.06.2017 r. I ODPOWIEDZI dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. IDĘ DO PRZEDSZKOLA – „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY” WYPOSAŻENIE BUDYNKU W ME

Pytania i odpoowiedzi- dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. IDĘ DO PRZEDSZKOLA – „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY” WYPOSAŻENIE BUDYNKU W MEBLE, SPRZĘT KUCHENNY I WYPOSAŻENIE

PYTANIA z 30.06.2017 r. I ODPOWIEDZI dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.IDĘ DO PRZEDSZKOLA –„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY” WYPOSAŻENIE BUDYNKU W MEBLE, S

Zatrzymaj banner przewijany