Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica”

Ogłoszenie nr 66138 - 2017 z dnia 2017-04-13 r. Stara Kamienica: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania " Odbudowa drogi nr 440/1 w Starej Kamienicy w km od 0+000 do 0+470 [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.stara-kamienica.bipgmina.pl Ogłoszenie nr 52535 - 2017 z dnia 2017-03-27 r. Stara Kamienica:

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Gminie Stara Kamienica

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wójt Gminy Stara Kamienica przedstawia w załączeniu plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Gminie Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany