Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania " Odbudowa drogi nr 440/1 w Starej Kamienicy w km od 0+000 do 0+470 [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]"

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.stara-kamienica.bipgmina.pl Ogłoszenie nr 52535 - 2017 z dnia 2017-03-27 r. Stara Kamienica: Odbudowa...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania " Odbudowa drogi nr 440/1 w Starej Kamienicy w km od 0+000 do 0+470 [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]" »

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Gminie Stara Kamienica

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Wójt Gminy Stara Kamienica przedstawia w załączeniu plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Gminie Stara Kamienica

czytaj więcej o Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku w Gminie Stara Kamienica »

Realizacja: IDcom.pl