Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: IDĘ DO PRZEDSZKOLA” PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY”

Stara Kamienica: IDĘ DO PRZEDSZKOLA” PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLNEGO NA GMINNE PRZEDSZKOLE W STAREJ KAMIENICY” Numer ogłoszenia: 147117 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2016/2017

Stara Kamienica: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2016/2017 Numer ogłoszenia: 141633 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

USŁUGA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA

Stara Kamienica: USŁUGA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA Numer ogłoszenia: 84759 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2015/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stara-kamienica.bipgmina.pl Stara Kamienica: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2015/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz dzieci do szkół, gimnazjum i przedszkola zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2015/2016

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stara-kamienica.bipgmina.pl Stara Kamienica: Dowóz dzieci do szkół, gimnazjum i przedszkola zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Kamienica w roku szkolnym 2015/2016

Zatrzymaj banner przewijany