Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce »

Pytania część I – dotyczy „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce.”

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Pytanie 1 Czy Zamawiający potwierdza zapis ,, Zamawiający, w oparciu o art. 36a. ust.2 upzp, żąda osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, przez którą należy rozumieć: wykonanie podbudowy i nawierzchnię...

czytaj więcej o Pytania część I – dotyczy „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszyce.” »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbudowa drogi nr 316/1 w Kromnowie oraz Odbudowa drogi nr 354/1 w Kromnowie

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ze zmianami Zamawiający informuje,...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbudowa drogi nr 316/1 w Kromnowie oraz Odbudowa drogi nr 354/1 w Kromnowie »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa drogi nr 316/1 w Kromnowie oraz Odbudowa drogi nr 354/1 w Kromnowie

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stara-kamienica.bipgmina.pl/wiadomosci/7328/lista/zamowienia_publiczne_powyzej_30_000_euro Stara Kamienica: Odbudowa drogi...

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa drogi nr 316/1 w Kromnowie oraz Odbudowa drogi nr 354/1 w Kromnowie »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych , w skrócie upzp. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający informuje, że...

czytaj więcej o ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy »

Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Stara Kamienica: Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy Numer ogłoszenia: 49182 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy »

Realizacja: IDcom.pl