Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

komunikat o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 35822 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - Utworzenie Centrum Informacji Gospodarczej

Numer ogłoszenia: 44744 - 2015; data zamieszczenia: 02.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35822 - 2015 data 18.02.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, tel. 75 75 14 337,...

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Utworzenie Centrum Informacji Gospodarczej

Numer ogłoszenia: 41398 - 2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35822 - 2015 data 18.02.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Stara Kamienica, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, woj. dolnośląskie, tel. 75 75 14 337,...

Ogłoszenie o zamówieniu - Utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji Gospodarczej w Starej Kamienicy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: stara-kamienica.bipgmina.pl/wiadomosci/7328/lista/zamowienia_publiczne_powyzej_30_0

Ogłoszenie o zamówieniu - ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ POPRZEZ BUDOWĘ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPOPRTOWĄ A BUDYNKIEM SZKOŁY W STAREJ KAMIENICY

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stara-kamienica.bipgmina.pl

Zatrzymaj banner przewijany