Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wykaz nr 01/18 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 12 LUTEGO 2018 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 01/18 - NI

wykaz 03/17 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 27 LIPCA 2017 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 03/17 - N

wykaz 02/17 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 17 MARCA 2017 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 02/17 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:

wykaz nr7/16

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 20

wykaz nr 06/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 06/16 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPR

wykaz nr 05/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

W Y K A Z NR 05/16 Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015r.1774

wykaz 04/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 37/20016 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 19 lipca 2016 roku W Y K A Z NR 04/16

Zatrzymaj banner przewijany