Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy zobacz archiwum »

wykaz nr 06/16 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

 

I N F O R M A C J A

 

        WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA  29 WRZEŚNIA 2016 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 06/16 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  OBEJMUJĄCY:

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży/dzierżawy

1.

332/20

0,21 ha

Rybnica 99 – lokal mieszkalny nr 1

bezprzetargowo na rzecz aktualnego najemcy

2.

332/20

0,21 ha

Rybnica 99 – lokal mieszkalny nr 2

bezprzetargowo na rzecz aktualnego najemcy

3.

332/20

0,21 ha

Rybnica 99 – lokal mieszkalny nr 3

bezprzetargowo na rzecz aktualnego najemcy

4.

106/6

0,03 ha

Wojcieszyce

bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania dz. nr 106/5

5.

385/3

0,23 ha

Stara Kamienica

przetarg ustny nieograniczony

6.

384

0,22 ha

Stara Kamienica

przetarg ustny nieograniczony

7.

21/2

0,49 ha

Kopaniec

zamiana na działkę nr 28/2

8.

150/5

0,13 ha

Barcinek

przetarg ustny nieograniczony

9.

223/5

0,3659 ha

Barcinek

przetarg ustny nieograniczony

10.

48/4

0,1303 ha

Barcinek 8 – lokal mieszkalny nr 2

przetarg ustny nieograniczony

11.

42/2

0,0150 ha

Barcinek 15 – lokal mieszkalny nr 6

bezprzetargowe na rzecz aktualnego najemcy

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r., poz. 1774 ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl.

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  75 75-14-149.

         Wójt

(-) Zofia Świątek

 

Załączniki:

wykaz_6.doc [84 KB]
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2016 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 469
29 września 2016 13:22 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [wykaz_6.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2016 13:21 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl