Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

wykaz nr 01/18 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

        WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA 12 LUTEGO 2018 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 01/18 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:

 

 

Lp

Nr ewid.

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży/dzierżawy

1.

223/5

0,3659 ha

Barcinek

Przetarg ustny nieograniczony

2.

4/9

0,0660 ha

Stara Kamienica

Sprzedaż bezprzetargowa, na

poprawę warunków zagospodarowania dz. nr 4/7                    i 4/8.

3.

28

1.56 ha

Stara Kamienica

Oddanie w dzierżawę na okres jednego roku

4.

cz. dz. 41/2

6m2

Barcinek

Oddanie w dzierżawę na okres trzech lat

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz. 2147 ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl.

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  (75) 75-14-149.

      

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2018 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 1095
12 lutego 2018 10:42 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [wykaz_108.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2018 10:42 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany