Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy zobacz archiwum »

wykaz nr7/16

 

 I N F O R M A C J A

 

        WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA  07 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 07/16 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  OBEJMUJĄCY:

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży/dzierżawy

1.

31/2

1,3146 ha

Stara Kamienica

przetarg ustny nieograniczony

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r., poz. 1774 ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl.

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  75 75-14-149.

 

Załączniki:

wykaz_7.doc [45 KB]
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2016 07:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 446
10 października 2016 07:56 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [wykaz_7.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2016 07:55 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl