Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy

wykaz 02/17 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

 

I N F O R M A C J A

 

        WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA 17 MARCA 2017 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 02/17 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:

 

 

Lp

Nr ewid.

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży/dzierżawy

1.

334

0,87ha

Stara Kamienica

Dzierżawa na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy

2.

34/1

0,43ha

Lokal użytkowy nr 3 w Starej Kamienicy 65

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

3.

318/3

0,1462 ha

Lokal mieszkalny nr 3 w Starej Kamienicy 147

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz. 2147 ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl.

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  (75) 75-14-149.

 

        

        

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2017 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 804
18 kwietnia 2017 10:53 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [wykaz_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2017 10:53 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany