Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

wykaz nr 05/15 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 10 LISTOPADA 2015 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 05/15 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZ

wykaz nr 04/15 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 04/15 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCY:

wykaz nr 03/15 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 37/2015 Wójta Gminy Stara Kamienica

wykaz nr 02/15 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 25/2015 Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 14 maja 2015 roku W Y K A Z NR 02/15

wykaz 01/15 nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 26 LUTEGO 2015 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

Zatrzymaj banner przewijany