Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy zobacz archiwum »

wykaz 03/17 nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

        WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA 27 LIPCA 2017 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 03/17 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:

 

 

Lp

Nr ewid.

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży/dzierżawy

1.

392/2

0,08 ha

Mała Kamienica

Dzierżawa na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy

2.

340

0,07 ha

Kopaniec

Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat

3.

68

0,25 ha

Lokal mieszkalny nr 6 w Starej Kamienicy 43

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy

4.

80/2

0,0177 ha

Lokal mieszkalny nr 1 w Starej Kamienicy 54

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy

5.

80/2

0,0177 ha

Lokal mieszkalny nr 2 w Starej Kamienicy 54

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy

6.

211

0,20 ha

Lokal mieszkalny nr 4 w Rybnicy 58

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy

7.

211

0,20 ha

Lokal mieszkalny nr 4 w Rybnicy 58

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy

8.

297

0,06

Chromiec

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległych działek

9.

31/3

0,5325

Stara Kamienica

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz. 2147 ), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: www.stara-kamienica.bipgmina.pl.

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  (75) 75-14-149.

      

Załączniki:

wykaz_3.doc [72 KB]
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2017 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 404
27 lipca 2017 10:55 Maria Dyrek - Dodanie załącznika [wykaz_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2017 10:54 Maria Dyrek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl