Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Informacja - WYKAZ NR 06/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I N F O R M A C J A

       WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA                                     14 LISTOPADA 2011  ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 06/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY i DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży

1.

225/1

0,38 ha

Rybnica

Przetarg ustny nieograniczony

 

2.

91/1

0,2683 ha

Stara Kamienica

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  (75) 75-14-149.

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2011
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2011 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 682
14 listopada 2011 14:42 Mariusz Marek - Dodanie załącznika [wykaz_nr_611.doc] do dokumentu.
14 listopada 2011 14:41 Mariusz Marek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl