Komunikaty

Informacja - WYKAZ NR 07/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I N F O R M A C J A

       WÓJT GMINY STARA KAMIENICA  I N F O R M U J E , ŻE DNIA                                    19 GRUDNIA 2011  ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 07/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY i DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:

 

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Położenie nieruchomości

Forma sprzedaży

1.

461/1

0,0323 ha

Rybnica

bezprzetargowo

 

2.

461/2

0,0063 ha

Rybnica

bezprzetargowo

 

3.

461/3

0,1258 ha

Rybnica

bezprzetargowo

 

4.

4/8

0,0179 ha

Stara Kamienica 104b, lokal mieszkalny nr 1

Przetarg ustny nieograniczony

 

5.

204/1

0,12 ha

Wojciesyzce 116

dzierżawa na okres 10 lat

części działki o pow. 15 m2

 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy.

Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: new.bazagmin.pl/bip_stara_kamienica

Informacji udziela referat rozwoju gminy, pokój nr 3, tel.  (75) 75-14-149.

       

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.11.2011
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2011 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Marek
Ilość wyświetleń: 1219
20 grudnia 2011 13:50 (Mariusz Marek) - Dodanie załącznika [wykaz_nr_711.doc] do dokumentu.
20 grudnia 2011 13:49 (Mariusz Marek) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany