Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego na drodze gminnej działka nr ewid. 529 nad ciekiem wodnym w Kopańcu, gmina Stara Kamienica (w pobliżu budynku nr 93)

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na wykonanie zadania pn.: Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego na drodze gminnej działka nr ewid. 529 nad ciekiem wodnym w Kopańcu, gmina Stara Kamienica (w pobliżu budynku nr 93) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 50 dni od podpisania umowy Dokumentację...

Przetarg na realizację zadania „Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Kopaniec ”

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Kopaniec ”. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 01 września 2007r do 30 listopada 2007r. Dokumentację...

Przetarg na realizację zadania "Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Kromnów Wola"

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Kromnów Wola ”. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 01 lipca 2007r do 30 sierpnia 2007r. Dokumentację...

PRZETARG na sprzedaż nieruchomości w Starej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA TRZECI P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 316/5 O POW. 0,06 ha, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI STARA KAMIENICA.  CENA...

PRZETARG na sprzedaż nieruchomości w Kopańcu

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA TRZECI P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 124/13 O POW. 0,1958 ha , POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI KOPANIEC.  CENA...

PRZETARG na sprzedaż nieruchomości w Rybnicy

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA USTNY PIERWSZY P R Z E T A R G NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: LOKAL UŻYTKOWY, POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO W RYBNICY NR 58, DZIAŁKA NR 211 O POWIERZCHNI 0,20 ha, SKŁADAJĄCY SIĘ...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA:

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA USTNY II P R Z E T A R G NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: LOKAL UŻYTKOWY, POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO W STAREJ KAMIENICY NR 77, DZIAŁKA NR 48/5 O POWIERZCHNI 417 M2, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH...

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 384/1 O POW. 1700 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI KOPANIEC.

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA II P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 384/1 O POW. 1700 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI KOPANIEC. W miejscowym planie...

NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 276/21 O POW. 8900 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI STARA KAMIENICA.

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA III P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 276/21 O POW. 8900 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI STARA KAMIENICA. W miejscowym...

Przetarg nieograniczony na zadanie „Odbudowa kotłowni stałopalnej wraz z zabezpieczeniem pomieszczeń piwnic , w tym kotłowni przed zalewaniem w ramach usuwania skutków powodzi w sierpniu 2006 roku w Gimnazjum w Starej Kamienicy.

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „Odbudowa kotłowni stałopalnej wraz z zabezpieczeniem pomieszczeń piwnic , w tym kotłowni przed zalewaniem w ramach usuwania skutków powodzi w sierpniu 2006 roku w Gimnazjum w Starej Kamienicy. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA...

Zatrzymaj banner przewijany