Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 7/08 - podanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

ZARZADZENIE NR 7/08 WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 12 LUTEGO 2008 ROKU w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, stanowiących własność Gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U...

Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy

Przedmiotowe postępowanie przetargowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy remontu budynku mieszkalno-usługowego w tym pomieszczeń dawnego klubu w Starej Kamienicy w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej. Planuje się wykonanie modernizacji istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, instalacji...

Lokal użytkowy, położony na parterze budynku mieszkalno – użytkowego w Rybnicy nr 58, działka nr 211 o powierzchni 0,20 ha

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Lokal użytkowy, położony na parterze budynku mieszkalno – użytkowego w Rybnicy nr 58, działka nr 211 o powierzchni 0,20 ha, składający się...

Nieruchomość położona w Małej Kamienicy, w granicach działki nr 251 o powierzchni 0,58 ha.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość położona w Małej Kamienicy, w granicach działki nr 251 o powierzchni 0,58 ha. W skład nieruchomości wchodzi: • grunty orne...

Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr 384/1 o powierzchni 0,17 ha.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr 384/1 o powierzchni 0,17 ha. W miejscowym planie zagospodarowania...

Zatrzymaj banner przewijany