Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wojcieszyce w granicach działki nr 44/11

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wojcieszyce, w granicach działki nr 44/11 o powierzchni 0,0135 ha. Działka położona w centrum...

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w miejscowości Rybnica

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Lokal użytkowy, położony na parterze budynku mieszkalno – użytkowego w Rybnicy nr 58, działka nr 211 o powierzchni 0,20 ha, składający się...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Barcinek

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Barcinek, w granicach działki nr 133 o powierzchni 0,11 ha. Na działce zlokalizowany jest przenośny...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kromnów

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kromnów, w granicach działki nr 249/7 o powierzchni 1,2089 ha. Działka położona w pobliżu centrum...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kopaniec

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Kopaniec, w granicach działki nr 384/1 o powierzchni 0,1700 ha. W miejscowym planie zagospodarowania...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Kamienica

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Stara Kamienica, w granicach działki nr 316/5 o powierzchni 0,06 ha. Działka o kształcie nieregularnym,...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wojcieszyce

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wojcieszyce, w granicach działki nr 52/1 o powierzchni 0,07 ha. Działka położona w pobliżu...

Zapytanie o cenę na wykonanie usług pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 503.150 zł z okresem spłaty w latach 2008 - 2017 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych w gminie Stara Kamienica w 2007r. "

Stara Kamienica, dnia 26.09.2007r. ZP/09/07 BANKI Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę. Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.19 poz.177 z późn.zm./ Wójt Gminy Stara Kamienica S K Ł A D A Z A P Y T A N I E O C E N Ę Na wykonanie usług pn:. ...

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Stara Kamienica

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Stara Kamienica, w granicach działki nr 276/21 o powierzchni 0,89 ha. Dostęp do działki drogą...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA pn.:„Termomodernizacja budynku ,,B” Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy”

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „Termomodernizacja budynku ,,B” Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy” TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 10 września 2007r do 15 grudnia 2007r. Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie...

Zatrzymaj banner przewijany