Przetargi - archiwum

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA:

O G Ł O S Z E N I E


WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA USTNY II P R Z E T A R G NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA:
LOKAL UŻYTKOWY, POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO W STAREJ KAMIENICY NR 77, DZIAŁKA NR 48/5 O POWIERZCHNI 417 M2, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH POMIESZCZEŃ:
sala nr 1- 55,1 m2, sala nr 2- 22,3 m2, biuro - 9,0 m2, magazyn - 8,6 m2, kuchnia - 18,6 m2, pomieszczenie socjalne - 5,4 m2, magazyn- 5,9 m2, zmywalnia- 4,4 m2,
umywalnia- 1,9 m2, pisuary - 2,3 m2, wc- 1,2 m2, wc - 1,4 m2,sanitariat- 5,7 m2,,
pomieszczenie przynależne, a to magazyn piwa o pow. 10,0 m2 i piwnica o pow. 4,5 m2.
OGÓŁEM POWIERZCHNIA - 156,3 M2.
UDZIAŁ LOKALU W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU I GRUNCIE WYNOSI 3131/10000 (31,31%).

§ CENA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI - 50.000,00 ZŁ
§ WADIUM WYNOSI - 5.000,00 ZŁ
§ Minimalne postąpienie - 500,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY STARA KAMIENICA DNIA 30 KWIETNIA 2007 ROKU O GODZ. 1100.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw nr 52342.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica nieruchomość położona jest na obszarze istniejącej zabudowy usługowej i mieszkaniowej (22 M,U).
UWAGA : NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WSPÓŁWŁAŚCICELA (WŁAŚCICIELA) DZIAŁKI NR 48/5 USTANOWIONA JEST SŁUZEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJŚCIA BĄDŹ PRZEJAZDU PRZEZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 48/4, STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA.
UCZESTNICY PRZETARGU ZOBOWIAZANI SĄ DO WPŁACENIA WADIUM W PIENIĄDZU W TERMINIE DO DNIA 26 KWIETNIA 2007 ROKU NA KONTO URZĘDU GMINY STARA KAMIENICA - BGŻ O/JELENIA GÓRA – 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.
WPŁACONE WADIUM PRZEZ UCZESTNIKA, KTÓRY PRZETARG WYGRA ZALICZA SIĘ NA POCZET CENY NABYCIA, A W PRZYPADKU UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA AKTU NOTARIALNEGO WADIUM ULEGA PRZEPADKOWI. POZOSTAŁYM UCZESTNIKOM WADIUM ZWRACA SIĘ PO ZAKOŃCZENIU PRZETARGU.
Uczestnik, który przetarg wygra ponosi koszty sporządzenia dokumentacji w wysokości 616,50 zł oraz wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności.
OKAZANIE GRANIC NA GRUNCIE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETĘ, MOŻE NASTAPIĆ WYŁĄCZNIE NA KOSZT NABYWCY.
INFORMACJI UDZIELA REFERAT ROZWOJU GMINY , POK. NR 3 , TEL. (O75) 75-14-149, W GODZINACH PRACY URZĘDU .
STARA KAMIENICA, DNIA 28 MARCA 2007 ROKU.

WÓJT GMINY
( - ) WOJCIECH POCZYNEK

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1523
12 marca 2008 21:03 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany