Przetargi - archiwum

PRZETARG na sprzedaż nieruchomości w Rybnicy

O G Ł O S Z E N I E


WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA USTNY PIERWSZY P R Z E T A R G NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA:
Przedmiot przetargu:

LOKAL UŻYTKOWY, POŁOŻONY NA PARTERZE BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO W RYBNICY NR 58, DZIAŁKA NR 211 O POWIERZCHNI 0,20 ha, SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH POMIESZCZEŃ: wiatrołap – 7,1m2, sala – 85,5 m2, bufet – 16,5 m2, pomieszczenie gospodarcze – 8,1 m2, pomieszczenie gospodarcze – 5, 9 m2, kotłownia – 4,9 m2, korytarz – 2,2 m2, 3 WC – 3,6 m2, korytarz – 1,8 m2.
Razem powierzchnia – 135,6 m2.
UDZIAŁ LOKALU W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU I GRUNCIE WYNOSI 2960/10000 (29,60%).
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczysta kw nr 55322.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI - 46.000,00 ZŁ
WADIUM WYNOSI - 5.000,00 ZŁ
Minimalne postąpienie - 500, 00

PRZETARG ODBĘDZIE W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY STARA KAMIENICA DNIA 14 CZERWCA 2007 ROKU O GODZ. 1000.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Rybnica nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 13 M – niewielkie obszary zainwestowania wiejskiego w przewadze zabudowane; istniejąca zabudowa – do zachowania.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu, w terminie do dnia 11 czerwca 2007 roku na konto Urzędu Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra – 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.
Uczestnik , który przetarg wygra zobowiązany jest wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 630,80 zł. Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik, który przetarg wygra ponosi wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności.
Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

INFORMACJI UDZIELA REFERAT ROZWOJU GMINY , POK. NR 3 , TEL. (O75) 75-14-149, W GODZINACH PRACY URZĘDU.
STARA KAMIENICA, DNIA 14 MAJA 2007 ROKU.


WÓJT GMINY
( - ) WOJCIECH POCZYNEK

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1289
12 marca 2008 21:03 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany