Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dot. przetargu na wykonanie zadania pn.: BUDOWA LOKALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY – OBSZAR „ NA GÓRCE”

Stara Kamienica, 06.09.2006r. Znak sprawy: ZP340/7/2006 Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@neostrada.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARCINKU

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARCINKU TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - do 28 lutego 2007r. Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy pokój nr 4, w dni robocze w godz. 800-1400...

Przetarg na sprzedaż NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 239/4 O POW. 1000 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WOJCIESZYCE.

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA I P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 239/4 O POW. 1000 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WOJCIESZYCE. Ř CENA WYWOŁAWCZA...

Przetarg na sprzedaż NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 276/21 O POW. 8900 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI STARA KAMIENICA

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA I P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOĆĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 276/21 O POW. 8900 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI STARA KAMIENICA. W miejscowym planie...

Przetarg na sprzedaż NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 341/2 O POW. 1200 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI KOPANIEC.

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA I P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 341/2 O POW. 1200 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI KOPANIEC. W miejscowym planie...

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ LOKALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY – OBSZAR „NA GORCE”.

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ LOKALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W STAREJ KAMIENICY – OBSZAR „NA GORCE”. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 15 października 2006r do 30 listopada 2006r. Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej...

I N F O R M A C J A - dot. SIWZ OSP

Stara Kamienica, 11.08.2006r. Znak sprawy: ZP-340/6/06 Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica Tel./ Fax. 075 75 14 337 e-meil: starakamienica@neostrada.pl adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica I N F O R M A C J A Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) „ Poprawa stanu wyposażenia...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA OSP W GMINIE

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU INTERREG IIIA „ POPRAWA STANU WYPOSAŻENIA SPRZĘTOWEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE STARA KAMIENICA W RAMACH BUDOWANIA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZWALCZANIA SKUTKÓW KLĘSK...

Wyjaśnienie dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla OSP

Stara Kamienica, 25.07.2006r. Znak sprawy: ZP-340/3/06 Gmina Stara Kamienica 58 – 512 Stara Kamienica 41 tel./fax 075  75 14 337, e-mail: starakamienica@neostrada.pl Adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica -Wykonawcy wg rozdzielnika- Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) „ Poprawa stanu...

Informacja dotycząca składania ofert na dostawę sprzętu dla OSP

Stara Kamienica, 25.07.2006r. Znak sprawy: ZP-340/3/06 Gmina Stara Kamienica 58 – 512 Stara Kamienica 41 tel./fax 075  75 14 337, e-mail: starakamienica@neostrada.pl Adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienica Informacja Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie...

Zatrzymaj banner przewijany