Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego " Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych."

Dnia 25.07.2006r. zostanie dokonana zmiana w opisie treści zamówienia w SIWZ na przetarg: "Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych." Wykonawcom, którzy wystąpili o przekazanie specyfikacji zostanie przesłana zmodyfikowana specyfikacja oraz zostanie przedłużony termin składania ofert. Wójt Gminy /-/ Wojciech...

WYKONANIE „SYSTEMU WIZUALNEJ INFORMACJI TURYSTYSTYCZNEJ W GMINIE STARA KAMIENICA”

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE „SYSTEMU WIZUALNEJ INFORMACJI TURYSTYSTYCZNEJ W GMINIE STARA KAMIENICA” TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 02 sierpnia 2006r 19 listopada 2006r. Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA OSP W GMINIE

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU W RAMACH PROJEKTU INTERREG IIIA „ POPRAWA STANU WYPOSAŻENIA SPRZĘTOWEGO OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE STARA KAMIENICA W RAMACH BUDOWANIA TRANSGRANICZNEGO SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZWALCZANIA SKUTKÓW KLĘSK...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SPRZĘTU NA WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SPRZĘTU NA WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU INTERREG IIIA „ EUROREGIONALNY INKUBATOR SOCJOKULTUROWY- ETAP I ” TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 3 sierpnia 2006r do 22 sierpnia 2006r. Dokumentację...

Rozstrzygnięcie przetargu - Wykonanie prac badawczo-poszukiwawczych do celowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Mała Kamienica

Rozstrzygnięcie przetargu znak sprawy: ZP-340/1/06 Informuję, że w dniu 17.07.2006r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony: „Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Mała Kamienica ”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia...

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „„Modernizacja kotłowni z wymianą kotła węglowego na kocioł opalany biomasą w Szkole Podstawowej w Barcinku”. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 15 lipca 2006r do 30 września 2006r. Dokumentację...

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.:

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA 41 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: „Wykonanie prac badawczo – poszukiwawczych docelowych ujęć wód podziemnych na terenie miejscowości Mała Kamienica ”. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - od 20 lipca 2006r do 20 października 2006r. Dokumentację...

III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starej Kamienicy

O G Ł O S Z E N I E WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA III P R Z E T A R G USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARA KAMIENICA: Przedmiot przetargu: NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA NR 617/7 O POW. 700 M2, POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI STARA KAMIENICA. Ř CENA WYWOŁAWCZA...

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcinku – Etap I”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEORGANICZONYM Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 woj. dolnośląskie pow. jeleniogórski, tel. (075) 75 14 337 e-mail starakamienica@neostrada.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcinku – Etap I” Przedmiotem zamówienia...

„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcinku – Etap I”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEORGANICZONYM Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica 41 woj. dolnośląskie pow. jeleniogórski, tel. (075) 75 14 337 e-mail starakamienica@neostrada.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Barcinku – Etap I” Przedmiotem zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany