Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce

 

Stara Kamienica  2013-07-11

 

                                           

     

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

 

 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce  zamieszczonego                  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 217186   – 2013 w dniu 06.06.2013 r.

 

 

Gmina Stara Kamienica zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Faktyczne :

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w punkcie 23.6 Zamawiający podał, jaką kwotę Gmina przewidziała na sfinansowanie tego zamówienia. W odpowiedzi na pytanie z 12.06.2013r. dodatkowo doprecyzował, że jest to kwota netto, do której należy dodać podatek od towarów i usług (VAT). Kwota brutto, jaka dysponuje  Zamawiający na sfinansowanie zamówienia została powtórzona na sesji jawnej otwarcia ofert   w dniu 25.06.2013r.

Ceny umowne w złożonych ofertach wahały się od 6 914 827,66 do 11 498 295,21, a więc przewyższają kwotę przewidzianą na sfinansowanie zamówienia podaną w SIWZ.

Prawne:

Art. 93 ust.1  pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami)

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, po zwiększeniu środków finansowych na sfinansowanie zamówienia, zostanie niezwłocznie wznowione.

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Wojciech Poczynek

                                                                                                             

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2013 07:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 594
12 lipca 2013 07:36 (Sylwia Domańska - Mośko) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl