Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

informacja o ogłoszeniu przetargu - lokale mieszkalnr nr 1 i 2 w Małej Kamienicy 31

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o ogłoszeniu przetargu

Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy                   z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz. 651) informuje,  że w dniu 06 września 2013 roku  został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych  nr 1 i 2  w Małej Kamienicy nr 31 (działka nr 159 o pow.0,20 ha).

  1. Lokal nr 1  składa się dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju  o łącznej pow. 65,1 m2 oraz pomieszczenia przynależnego : piwnica nr 1 i 3 o pow. 28,4 m2. Udział w częściach wspólnych wynosi 2221/10000 (22,21%). 

- cena wywoławcza   - 60.500,00 zł;

                                               - wadium                    -   6.000,00 zł.

  1. Lokal nr 2  składa się dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju  o łącznej pow. 47,7 m2 oraz pomieszczenia przynależnego : piwnica nr 2 i 4 o pow. 20,4 m2. Udział w częściach wspólnych wynosi 1618/10000 (16,18%). 

- cena wywoławcza   - 48.000,00 zł;

                                               - wadium                    -   5.000,00 zł.

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,                                   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się   w siedzibie urzędu:

dnia  08 października 2013 roku o godz. ad. 1 - 1000 , ad. 2 - 1100.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu   w nieprzekraczalnym terminie do dnia                                   04 października 2013 roku, na konto Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz znajduje się na stronie internetowej: stara-kamienica.bipgmina.pl.

Informacji w przedmiocie sprawy udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75-14-149.     

 

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2013 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 789
05 września 2013 12:00 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [mala_kamienica_312.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2013 12:00 (Maria Dyrek) - Dodanie załącznika [mala_kamienica_311.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2013 11:59 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl