Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o ogłoszeniu przetargu.

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz. 651) informuje, że w dniu

I N F O R M A C J A - WYKAZ NR 04/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY i DZIERŻAWY

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 26 WRZEŚNIA 2011 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 04/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY i DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY: Lokal mieszkalny nr 4 w Starej Kamienicy nr 78 (dzia ...

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stara Kamienica i Barcinek

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz. 651) informuje, że w dniu 05 września 2011 roku zostały ogłoszone prz

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż gospodarstwa rolnego o pow. 13,69 ha z zabudową mieszkalną i gospodarczą , położone w Rybnicy nr 77

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102

I N F O R M A C J A - WYKAZ NR 03/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 03/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCY:

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości w Starej Kamienicy, Barcinku, Małej Kamienicy, Wojcieszycach i Chromcu

I N F O R M A C J A o ogłoszeniu przetargu Wójt Gminy Stara Kamienica działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010r, Nr 102, poz. 651) informuje, że w dniu 10 czerwca 2011 roku

I N F O R M A C J A WYKAZ NR 02/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 12 MAJA 2011 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 02/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY OBEJMUJĄCY: Gospodarstwo rolne o powierzchni 13,69 ha z zabudową mieszkalną i gospod...

I N F O R M A C J A WYKAZ NR 01/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY i DZIERŻAWY

I N F O R M A C J A WÓJT GMINY STARA KAMIENICA I N F O R M U J E , ŻE DNIA 21 KWIETNIA 2011 ROKU ZOSTAŁ PODANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, NA OKRES 21 DNI, POPRZEZ WYWIESZENIE NA TABLICY OGŁOSZEŃ WYKAZ NR 01/11 - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY i DZIERŻAWY OBEJMUJĄCY:

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica w miejscowości Kopaniec nr 93.

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica. Przedmiot przetargu: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym p

Zatrzymaj banner przewijany