Uchwały Rady Gminy 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XIV.91.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIV.91.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia...

XIV.90.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIV.90.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015r. poz.1515)...

XIV.89.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIV.89.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art 41 ust. 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((t.j..Dz. U. 2015r. poz. 1515) oraz art. 6k ust. 1 pkt 2 i us

XIV.88.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Uchwała nr XIV.88.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez...

Zatrzymaj banner przewijany