Uchwały Rady Gminy 2014-2018 (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XV.112.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

U C H W A Ł A Nr XV.112.2015 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. poz.1515) w związku z art. 6 ust....

XV.111.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

U C H W A Ł A Nr XV.111.2015 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 24 listopada 2015r w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia...

XV.110.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

U C H W A Ł A Nr XV.110.2015 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art . 10 ust.1 i...

XV.105.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy.

Uchwała Nr XV.105.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku art. 7 ust.1 pkt.13 i art.40 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),...

XV.104.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

Uchwała Nr XV.104.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 listopada 2015r w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

XV.103.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

Uchwała Nr XV.103.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 listopada 2015r w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z

Zatrzymaj banner przewijany