Uchwały Rady Gminy 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XIV.95.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr XIV.95.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art.18a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.2015r. poz.1515/ oraz § 34 statutu gminy Stara Kamienica z dnia 30

XIV.93.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała nr XIV.93.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. poz.1515) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia...

XIV.92.2015 z dnia 30 października 2015r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr XIV.92.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zatrzymaj banner przewijany