Uchwały Rady Gminy 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XVI.120.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Socjalno – Mieszkaniowej.

Uchwała Nr XVI.120..2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Socjalno – Mieszkaniowej. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2015r.poz. 1515) ora

XVI.116.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XVI.116.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40...

XVI.115.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”

Uchwała Nr XVI.115.2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o...

XVI.114.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

UCHWAŁA NR XVI.114.2015 RADY GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art. 18 ust

XVI.113.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

UCHWAŁA NR XVI.113.2015 RADY GMINY STARA KAMIENICA Z DNIA 30 grudnia 2015r w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. &nb

XV.112.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

U C H W A Ł A Nr XV.112.2015 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r. poz.1515) w związku z art. 6 ust....

Zatrzymaj banner przewijany