Uchwały Rady Gminy 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XIX.131.2015 z dnia 31 marca 2016r. - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Kamienica w 2016 roku.

U C H W A Ł A NR XIX.131.2016 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Kamienica w 2016 roku.

Zatrzymaj banner przewijany