Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XVI.114.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. - w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

UCHWAŁA NR XVI.114.2015

RADY GMINY STARA KAMIENICA

Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

 

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                               o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. 2015 r.poz.1515)   oraz art. 13 ust. 1, art. 28 i 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r., poz. 782)  Rada Gminy  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej                                w  Rybnicy , w granicach działki nr 394/55 o powierzchni 0,0671 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2016 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 268
08 stycznia 2016 10:31 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2016 10:05 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany