Przetargi

ogloszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego wnr 1 w Starej Kamienicy 62

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Lokal mieszkalny nr 1, położony  na I piętrze  budynku mieszkalno – użytkowego w Starej Kamienicy nr  62 , działka nr 92/3 o pow. 0,1998 ha. Lokal  składa się   z następujących pomieszczeń: dwóch  przedpokoi, kuchni, salonu, trzech pokoi, łazienki z wc, garderoby o pow. 90,8 m2.  Do lokalu przynależy:

pomieszczenie gospodarcze i garaż wolnostojący o pow. 18,3 m2. Udział lokalu                           w częściach wspólnych budynku  i  w gruncie wynosi  2209/10000 (22,09%).

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie c.o.            z kotłowni wspólnej. Nasłonecznienie lokalu dobre. Standard wykończenia dobry – lokal nadaje się do zamieszkania od zaraz.  Podłogi pokryte panelami i płytkami ceramicznymi. Okna wymienione na PCV. W kuchni ekran z płytek ceramicznych,                w łazience część ścian pokryta płytkami ceramicznymi w dekoracyjny sposób.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw nr 70842, wolną od wpisów              i ostrzeżeń.

 

  • Cena wywoławcza wynosi        -  140.000,00 zł  
  • Wadium wynosi                                -     14.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 21 października 2013 roku o godz. 1100.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17 października 2013 roku, na konto Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                         w wysokości  658,00 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż lokalu następuje bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a kandydat na nabywcę lokalu nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec gminy.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  20 września 2013 roku.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2013 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 932
20 września 2013 12:59 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany