Przetargi

ogłoszenie - II przetrag na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Małej Kamienicy nr 31

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Kamienica.

 

Przedmiot przetargu:

 

Lokal mieszkalny nr 2, położony  na I piętrze   budynku mieszkalno – użytkowego w Małej Kamienicy nr  31 , działka nr 159 o pow. 0,20 ha. Lokal  składa się   z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju  o  powierzchni 47,7 m2. Do lokalu przynależy piwnica nr 2 i  4 o pow. 20,4 m2. Udział lokalu w częściach wspólnych budynku  i  w gruncie wynosi  1618/10000 (16,18%).

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną z ujęcia hydroforowego, kanalizacyjną (szambo). Ogrzewanie piecowe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą kw nr JG1J/0006888/0, wolną od wpisów i ostrzeżeń.

 

  • Cena wywoławcza wynosi        -  39.000,00 zł  
  • Wadium wynosi                                -     3.000,00 zł

O wysokości minimalnego postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica                                       dnia 28 listopada 2013 roku o godz. 1100.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w pieniądzu                                              w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 listopada 2013 roku, na konto Gminy Stara Kamienica – BGŻ O/Jelenia Góra 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się po zakończeniu przetargu.

Uczestnik, wygrywający przetarg zobowiązany jest  wpłacić jednorazowo cenę sprzedaży ustaloną w przetargu , najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ponadto nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży                         w wysokości  602,40 zł oraz koszty związane  z  przeniesieniem własności.

Zawarcie umowy sprzedaży (akt notarialny) nastąpi w ciągu  21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż lokalu następuje bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a kandydat na nabywcę lokalu nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń wobec gminy.

Okazanie granic na gruncie przez uprawnionego geodetę, może nastąpić wyłącznie na koszt nabywcy.

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, pok. nr 3, tel. 75 75 14 149., w godzinach pracy urzędu.

Stara Kamienica, dnia  28  października 2013 roku.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Dyrek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2013 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Dyrek
Ilość wyświetleń: 825
29 października 2013 12:14 (Maria Dyrek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany