Decyzje Środowiskowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Kamienica

Stara Kamienica, dnia 20.03.2017 rok RRG.OŚ.7627/2-4/2016/2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o wydaniu decyzji w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica o wydaniu Postanowienie nr RRG.OŚ.7627/2-3/2016/2017 , w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Kamienica.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA z dnia 16 lutego 2017 r. Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że: W dniu 16.02.2017r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego

Stara Kamienica, 21. 12. 2016r. RRG.OŚ.7627/2/16 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2016.23 oraz art. 46a ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu&nb

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kamienica o wydaniu Postanowienia nr RRG.OŚ.7627/4-5/ 2016 stwierdzającego, że dla przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych nr 239/4 w Barcinku i dwóch dróg nr 294 i 295 oraz nr 280 i 315 w Chromcu”nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stara Kamienica, dnia 12.07.2016r. RRG.OŚ.7627/4-5/ 2016 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz.23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Zatrzymaj banner przewijany