Decyzje Środowiskowe

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Kamienica

Stara Kamienica, dnia 20.03.2017 rok

RRG.OŚ.7627/2-4/2016/2017

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji

 

o wydaniu decyzji w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Kamienica

Zgodnie z art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U.2016 poz. 23)  oraz  85 ust. 3 ustawy z dnia  października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2016, poz.353 z późn. zm.),

Wójt Gminy Stara Kamienica  zawiadamia, że w dniu 20.03.2017r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Kamienica.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jeleniej Górze,  w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kamienicy – Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica, pokój nr 16,  w godz. od 730 do 1430;   tel. (075) 75 14 278.

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                              /-/ Zofia Świątek

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2017 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 363
20 marca 2017 15:56 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany