Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje Środowiskowe zobacz archiwum »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica o przedłużeniu postępowania administracyjnego

RRG.OŚ.7627/3-78/2011/7/2015                                                                           Stara Kamienica, 06 marca 2015r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 oraz 36 in. Kodeksu postępowania administracyjnego  - w związku z prowadzoną sprawą, wszczętą na wniosek European Resources Polska   Sp. z o. o w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu  w obszarze koncesyjnym  Kopaniec-Kromnów  w gminie Stara Kamienica”

zawiadamiam

strony, że  nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie ustawowym   ze względu na złożenie skargi Stowarzyszenia pod Kamienickim Grzbietem na decyzję Samorządowego Kolegium  Odwoławczego   w Jeleniej Górze uchylającą decyzję Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 17.10.2014r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów w Gminie Stara Kamienica” oraz złożeniem wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Stara Kamienica a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska    we Wrocławiu   po dniu 1 stycznia 2015 r. do rozpoznania wniosku z dnia 5.09.2011 r. złożonego przez European Resources Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Poszukiwanie polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym Kopaniec-Kromnów w Gminie Stara Kamienica.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Radca prawny Krzysztof Bukowski

Adres do doręczeń: Radca prawny Krzysztof Bukowski

Ul. Cygana 4, lok. 322, 45-131

  1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Kamienica
  3. Biuletyn Informacji Publicznej

( do wywieszenia przez okres 14 dni)

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2015 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Domańska - Mośko
Ilość wyświetleń: 655
09 marca 2015 15:28 Sylwia Domańska - Mośko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl