Decyzje Środowiskowe

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kamienica o wydaniu Postanowienie nr RRG.OŚ.7627/2-3/2016/2017 , w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Kamienica.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

 z dnia 16 lutego 2017 r.

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

podaje się  do publicznej wiadomości, że:

W dniu 16.02.2017r. Wójt Gminy Stara Kamienica wydał Postanowienie  nr RRG.OŚ.7627/2-3/2016/2017 ,  w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mała Kamienica.

 W toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Stara Kamienica uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska: postanowienie nr WOOŚ.4242.25.2017.AG.2 z dnia 10.02.2017r. oraz opinię Państwowego  Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  we Wrocławiu : postanowienie nr ZNS.610.3.2017.MI z dnia 25.01.2017r.

 Z treścią w/w postanowienia oraz ww. opiniami i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica , pokój nr 16, w godz. pracy urzędu, tel.  (075) 75 14 337, w terminie 14 dni od daty  podania powyższej informacji do wiadomości.

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                 /-/ Zofia Świątek

 

Sylwia Domańska-Mośko

Tel. 75-75-14-278

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2017 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Maciuszonek
Ilość wyświetleń: 418
17 lutego 2017 14:48 (Ewelina Maciuszonek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany