Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Archiwum - Uchwały Rady Gminy 2006-2010 zobacz aktualne »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

XXXIV/177/09 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2009

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała Nr XXXIV/177/09 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

czytaj więcej o XXXIV/177/09 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Kamienica na rok 2009 »

XXXII/163/08 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr XXXII /163/08 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 Na podstawie treści art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990...

czytaj więcej o XXXII/163/08 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 »

XXIV/136/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr XXIV/136/08 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy...

czytaj więcej o XXIV/136/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok »

XXI/120/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr XXI/120/08 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy...

czytaj więcej o XXI/120/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok »

XX/119/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr XX/119/08 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 ustawy...

czytaj więcej o XX/119/08 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok »

XX/118/08 - w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

U c h w a ł a nr XX /118/08 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12...

czytaj więcej o XX/118/08 - w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków PO EWT Polska – Czechy na lata 2007 – 2013 »

XX/117/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów oraz Rybnica

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała Nr XX /117/08 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów oraz Rybnica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8...

czytaj więcej o XX/117/08 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu Kopaniec, Kromnów oraz Rybnica »

XX/115/08 w sprawie: przystąpienia Gminy Stara Kamienica do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania

Uchwały Rady Gminy 2006-2010

Uchwała nr XX /115/08 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Stara Kamienica do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17, 18, 19 ustawy...

czytaj więcej o XX/115/08 w sprawie: przystąpienia Gminy Stara Kamienica do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania »

Realizacja: IDcom.pl