Uchwały Rady Gminy 2006-2010 - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXVIII/148/04

Uchwała nr XXVIII/ 148/04Rady Gminy Stara Kamienicaz dnia 23 listopada 2004 r.w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001...

XXVIII/149/04

U c h w a ł a nr XXVIII/ 149/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.13 ust.1, art.28,...

XXVIII/150/04

U c h w a ł a nr XXVIII/ 150/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.13 ust.1, art.28...

XXVIII/151/04

U c h w a ł a nr XXVIII/ 151/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.13 ust.1, art.28,...

XXVIII/152/04

U c h w a ł a nr XXVIII/ 152/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.13 ust.1, art.28,...

XXVIII/153/04

U c h w a ł a nr XXVIII/ 153/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.13 ust.1,...

XXVIII/154/04

U c h w a ł a nr XXVIII/ 154/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./Rada Gminy u c h w a l a, co...

XXVIII/155/04

U c h w a ł a nr XXVIII /155 /04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zobowiązania wójta gminy do realizacji przedsięwzięcia w Barcinku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ w związku z art....

XXVIII/156/04 - wskaźnik wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała nr XXVIII/156/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźnika wysokości dodatku mieszkaniowego na terenie gminy Stara Kamienica. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm./ w związku z art.6 ust.11...

XXVIII/157/04 - stawka podatku od nieruchomości w 2005r

UCHWAŁA nr XXVIII/157/04 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1-4, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia...

Zatrzymaj banner przewijany