Przetargi - archiwum

Informacja dotycząca składania ofert na dostawę sprzętu dla OSP

Stara Kamienica, 25.07.2006r.
Znak sprawy: ZP-340/3/06

Gmina Stara Kamienica
58 – 512 Stara Kamienica 41
tel./fax 075  75 14 337,
e-mail: starakamienica@neostrada.pl
Adres internetowy: www.bip.bazagmin.pl/stara-kamienicaInformacja

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach projektu INTERREG IIIA „ Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych w Gminie Stara Kamienica w ramach budowania transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof”Na podstawie art. 38 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz.177 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, iż TERMIN SKŁADANIA OFERT wyznaczony na dzień 26 lipca 2006r. na godz. 1200 PRZEDŁUŻA SIĘ do dnia 31 lipca 2006r. do godz. 1400.


Wójt Gminy
/-/ Wojciech Poczynek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 21:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Spolnik
Ilość wyświetleń: 1154
12 marca 2008 21:03 (Adam Spolnik) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany