Uchwały Rady Gminy 2014-2018

XV.103.2015 z dnia 24 listopada 2015r. - w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

 

Uchwała Nr XV.103.2015

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 24 listopada 2015r

 

 

w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                                      o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r.poz.1515)  oraz art. 13 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r., poz. 782 z późn.zm.)   Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie z tą samą stroną, kolejnej umowy dzierżawy na okres jednego roku, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka nr 261/3 o pow. 0,4703 ha położona                      w  Małej  Kamienicy, z przeznaczeniem na cele rolne.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2015 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bożena Sawicka
Ilość wyświetleń: 344
10 grudnia 2015 08:58 (Bożena Sawicka) - Dodanie załącznika [kopia_103udzierzawa_mkam_sedzimir.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 08:58 (Bożena Sawicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2015 09:58 (Bożena Sawicka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany