Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska

URZĄD GMINY STARA KAMIENICA 58-512 Stara Kamienica nr 41

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE &nbs

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

W Ó J T G M I N Y S T A R A K A M I E N I C A &n

Informacja o wynikach wyboru na stanowisko Podinspektor d/s księgowości

URZĄD GMINY Stara Kamienica, 2016.05.10 STARA KAMIENICA

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

W Ó J T G M I N Y S T A R A K A M I E N I C A O G Ł A S Z A N A B Ó R N A W O L N E S T A N O W I S K O U R Z Ę D N I C Z E W U R Z Ę D Z I E G M I N Y S T A R A K A M I E N I C A STANOWISKO: podinspektor ds. księgowości 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie;

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STAREJ KAMIENICY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 58-512 Stara Kamienica 41 tel. (55) 75 14 652 e-mail: gopsstar@poczta.onet.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby g

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny Forma zatrudnienia: umowa o pracę WYMAGANIA: Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 usta

Konkurs na członków Rady Nadzorczej

Konkurs na członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników Komunalnej Spółki Prawa Handlowego pn. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” reprezentowane przez Wójta Gm

Korekta do ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Komunalnej Spółki Prawa Handlowego pn.Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica”

Wójt Gminy Stara Kamienica wprowadza korektę do ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Komunalnej Spółki Prawa Handlowego pn. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Na czas ogłaszan

konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu

Wójt Gminy Stara Kamienica ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Komunalnej Spółki Prawa Handlowego pn. Gminny System Wodociągów i Kanalizacji „Kamienica” Na czas ogłaszania konkursu spółka jest w organizacji

Zatrzymaj banner przewijany