Konkursy na stanowisko (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

URZĄD GMINY STARA KAMIENICA 58-512 Stara Kamienica nr 41

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska

URZĄD GMINY STARA KAMIENICA 58-512 Stara Kamienica nr 41

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE &nbs

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

W Ó J T G M I N Y S T A R A K A M I E N I C A &n

Informacja o wynikach wyboru na stanowisko Podinspektor d/s księgowości

URZĄD GMINY Stara Kamienica, 2016.05.10 STARA KAMIENICA

Nabór na wolne stanowisko pracownicze

W Ó J T G M I N Y S T A R A K A M I E N I C A O G Ł A S Z A N A B Ó R N A W O L N E S T A N O W I S K O U R Z Ę D N I C Z E W U R Z Ę D Z I E G M I N Y S T A R A K A M I E N I C A STANOWISKO: podinspektor ds. księgowości 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie;

Zatrzymaj banner przewijany