Urząd Gminy Stara Kamienica

Zatrzymaj banner przewijany

Konkursy na stanowisko zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent do spraw monitorowania i współpracy w zakresie realizacji projektów unijnych

Konkursy na stanowisko

Stara Kamienica, 19.11.2010 r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wójt Gminy Stara Kamienica na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z poźn....

czytaj więcej o Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent do spraw monitorowania i współpracy w zakresie realizacji projektów unijnych »

NABÓR NA WONE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY STARA KAMIENICA

Konkursy na stanowisko

WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA NABÓR NA WONE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY STARA KAMIENICA 1. STANOWISKO : Referent ds. monitorowania i współpracy w zakresie realizacji projektów unijnych. 2. NAZWA JEDNOSTKI...

czytaj więcej o NABÓR NA WONE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY STARA KAMIENICA »

Informacja o wynikach naboru

Konkursy na stanowisko

Stara Kamienica, dnia 05.01.2010r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wójt Gminy Stara Kamienica na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z poźn.zm.) Informujemy,...

czytaj więcej o Informacja o wynikach naboru »

Referent d/s rozliczeń publiczno - prawnych oraz ewidencji księgowej projektów unijnych

Konkursy na stanowisko

Stara Kamienica, 10.12.2009r. WÓJT GMINY STARA KAMIENICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY STARA KAMIENICA STANOWISKO: referent d/s rozliczeń publiczno - prawnych oraz ewidencji księgowej projektów...

czytaj więcej o Referent d/s rozliczeń publiczno - prawnych oraz ewidencji księgowej projektów unijnych »

Informacja o wynikach naboru

Konkursy na stanowisko

Stara Kamienica, dnia 27.11.2009r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Wójt Gminy Stara Kamienica na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458...

czytaj więcej o Informacja o wynikach naboru »

Podinspektor d/s planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

Konkursy na stanowisko

Stara Kamienica, 13.10.2009r. W Ó J T G M I N Y S T A R A K A M I E N I C A O G Ł A S Z A N A B Ó R N A W O L N E S T A N O W I S K O U R Z Ę D N I C Z E W U R Z Ę D Z I E G M I N Y S T A R A K A M I E N I C A STANOWISKO:...

czytaj więcej o Podinspektor d/s planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej »

Realizacja: IDcom.pl